ПРО ПОНЯТТЯ СКЛАДЕНОГО ПРИСУДКА

Присудок, що виступає виразником предикативних категорій модальності, часу, особи і є носієм висловлювання про підмет, слід вважати ядром будь-якого двоскладного речення
Вивчення його структури і функціонування є одним з центральних питань синтаксису.
За своєю структурою присудок в українській мові неоднорідний, тому найбільш прийнятний його поділ на простий, складний і складений. Інші ж підтипи є структурними різновидами.
Жодне синтаксичне явище не привертало уваги вчених як присудок непростої будови. Причина полягає в тому, що 1) присудок – один з основних компонентів двоскладного речення, організуючий центр його граматичної основи; 2) складений присудок – це сполучення неоднорідних за будовою, граматичними та семантичними ознаками лексичних одиниць; 3) розширення чи звуження складу непростого присудка безпосередньо пов’язане з проблемами синтаксичного членування речення, у вирішенні яких були значні суперечності протягом усієї історії синтаксичної науки.
Дискусії навколо питання про складений присудок є актуальними і в наш час. Незаперечним у теорії даного синтаксичного явища завжди залишалось одне: його природа полягає в функціональному розмежуванні складових, тобто в окремому вираженні лексичного і граматичного значень. Звідси розуміння його структури як складеної, двохелементної. Одна частина такого присудка містить лексичне значення, а друга – граматичне значення і є допоміжною. Обидва елементи присудка потребують і доповнюють один одного в складі єдиного синтаксичного компонента речення.Нина Ивановна Реуцкая Днепропетровск
Обучение английскому детей и взрослых, повышение грамотности (украинский, английский языки).
Магистратура Днепропетровского национального университета по специальностям "Украинский язык и литература. Английский язык и литература" подробнее»


обучение           Авторизация

Регистрация >>